Četvrtak , 22. Aug, 2019

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Javna rasprava za izradu dokumenta „Strategija razvoja turizma i turističkih potencijala na općini Maglaj za period 2018-2024. godine“


img

 

 

Općinsko vijeće Maglaj na posljednjoj 22. redovnoj sjednici Zaključak broj: 02-05-1-2685-7/18 od 04.12.2018. godine usvojilo je i istim zadužilo Službu za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva da organizuje i provede javnu raspravu na Nacrt dokumenta „Strategija razvoja turizma i turističkih potencijala na općini Maglaj za period 2018-2024. godine“.

Pozivamo sve zainteresirane građane općine Maglaj, predstavnike udruženja građana, predstavnike sportskih klubova, mjesnih zajednica, privrednih društava, vlasnike radnji, predstavnike udruženja privrednika i sve ostale koji smatraju da mogu pomoći u procesu davanja primjedbi i prijedloga na Nacrt dokumenta da prisustvuju javnoj raspravi sutra ( 17.01.2019. godine ) sa početkom u 11,00 sati u sali Općinskog vijeća Maglaj ( zgrada JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“).

Cilj javne rasprave je da se doprinese poboljšanju Nacrta dokumenta Strategije, kako bi Općina Maglaj zajedno sa Radnom grupom na čelu sa prof. dr. Almirom Peštekom i doc.dr. Merimom Činjarević sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu , koja je radila na izradi dokumenta, dostavila Općinskom vijeću Maglaj odgovarajući Prijedlog dokumenta „Strategije razvoja turizma i turističkih potencijala na općini Maglaj za period 2019-2024.godine“.

Do posljednjeg dana provođenja ove rasprave, svi zainteresirani Službi za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva svoje prijedloge na navedeni dokument mogu dostaviti u pisanoj formi putem Pisarnice Općine Maglaj ili e-mailom na: opcina@maglaj.ba.