Subota , 23. Jan, 2021

KULTURA - CULTURE

Dom kulture ''Edhem Mulabdić'' organizovao besplatan online kurs turskog jezika

img

Tokom pandemije promijenio se način sticanja znanja. Nastava u školama i na fakultetima odvijala se online, a oni koji su željeli unaprijediti svoje znanje u različitim oblastima, pratili su webinare i on line seminare. Jedan takav, besplatan, on line kurs turskog jezika organizovan je u Domu kulture "Edhem Mulabdić" i to za 25 polaznika sa područja Maglaja ali i susednih općina. Kurs traje već pet sedmica, a namjera je u naredne dvije zaokružiti gradivo koje je potrebno za A1 nivo poznavanja nekog stranog jezika.

"Kurs smo organizovali zahvaljujući savremenim tehnologijama i platformi Microsoft teams. Sa polaznicima smo već prošli osnove turskog jezika, a to su boje, brojevi, određene imenice, sadašnje vrijeme, pomoćni glagol 'biti', a sada nam slijede padeži. Hvala našem sugrađaninu Adisu Mustabašiću koji nam je približio korištenje platforme, a moj kolega Arnel Topčić pomogao je u tehničkom dijelu realizacije“, ispričala nam je Anida Šahman, profesorica turskog jezika i književnosti koja je i pohvalila trud i zalaganje svih polaznika.


N.Br./maglaj.net